Нормативна уредба и указания

На вниманието на собствениците! Право на сградни отклонения

LOGO POMORIE

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Във връзка с изпълнението на проект № DIR-51011116-60-144 ”Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)-Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие” и множество постъпили въпроси, Ви уведомяваме: 1. Право на сградни отклонения Съгласно чл. 20 и чл. 116 от НАРЕДБА № 4 ОТ 17 ЮНИ 2005 г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ ... Пълния текст »

Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ

images83HBAMD1

НАРЕДБА № 4 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ  2004 ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ Пълния текст »